HESTAGALLERY HAR VÆRT DREVET SIDEN ÅRET 2005

I 2005 startet HESTAGALLERY med butikk utsalg på Island, nå har det blitt til mange utsalgsteder på Island, Tyskland og butikk/net tbutikk i Danmark og nå nettbutikk i Norge. HESTAGALLERY leverer islandshest utstyr av god kvalitet både til hesten og rytteren.